Székhelyünk

         Dabas híres a kis és középnemesi kúriáiról, amelyből több mint 30 a mai napig megtalálható a városban. A település egyik legöregebb épülete a 18. század végén késő barokk stílusban épült és többször átépített Gombay-Dinnyés-kúria.

A Gombay, majd a Dinnyés család kezére is került, akiknek több kúriája volt a településen. Az „L” alaprajzú épület utcafronti helyiségei közül a középső ebédlő, míg a belőle nyíló helyiségek lakószobák lehettek. Egykori gazdasági része az udvari szárnyban volt megtalálható. Egykor az udvari szárny jóval hosszabb volt, amelyet ismeretlen időpontban és okból lebontottak. 1880-ban az épület két része Gombay Pál és Halász Pál nevén van jegyezve.

 Kúriákat érintő javaslat

    Az Egyesület korábban javaslatot tett a Gombay-Dinnyés és Halász Antal-kúriában működő gyermek és felnőtt könyvtár egyesítésére. Azt javasoltuk, hogy a könyvtárat egy épületben célszerű üzemeltetni, amelynek helyszínéül a szomszéd utcában álló Halász Olivér-kúriát javasoltuk. Javaslatunkat az Önkormányzat elfogadta és a Halász program első lépéseként elkezdödött a Halász Olivér-kúria ütemezett megújítása. A könyvtár átköltözését követően megüresedett két kúria. Ekkor tettük azt a javaslatot, hogy a Gombay-Dinnyés-kúriában egy helytörténeti kiállítóteret célszerű létrehozni, ahol a város és az Egyesület gyűjtött anyagai bemutathatóak. Ehhez óriási lehetőségként mutatkozott a Leader pályázat kiírása, amelyre az Önkormányzattal együttműködve az Egyesület pályázott és nyert. A Halász Antal-kúriába pedig a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) költözött.

Sikeres együttműködés

    A Halász-program keretében Dabas Város Önkormányzatának és a Fiatal Műemlékvédők Egyesületének (FME) együttműködésének célja a műemlék épület rekonstrukciója és korszerűsítése volt. A közös cél elérésének érdekében egyesületünk a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület közreműködésével Leader pályázatot nyújtott be, amely által 18 032 822 Ft-ot nyert az épület belső tereinek teljes mértékű felújítására és korszerűsítésére. A forrás 55%-át az Európai Unió, a 45%-át pedig a Magyar Állam biztosította.

Tervek, engedélyezés, kivitelezők

    A tervezés során alapvető célkitűzésünk az volt, hogy az épülethez idegen toldásokat, átalakításokat, valamint anyagokat eltüntessük. A rekonstrukció és korszerűsítés volt a fő vezérvonal. Az épületen fal, födém, illetve szondázó festőretaurátori kutatásokat is el kellett végeztetnünk. A tervezés során szakági tervezők (statikus, elektromos, gépész) bevonása is szükséges volt. A kutatások során újabb információk felbukkanása végett a felújítási terveket módosítanunk kellett, hogy a műemléki szempontokat kielégítsük. Az előkészítés és az engedélyezési folyamat egy évet vett igénybe. Kihívás volt, hogy olyan vállalkozókat találjunk, akik alkalmasak egy műemlék épület felújítására. A megfelelő vállalkozók megtalálása az egyik legnehezebb feladat.

Bontások megkezdése

Amikor egy régi épület felújításába kezd valaki, akkor számolni kell azzal a ténnyel, hogy vélhetően több megoldandó feladattal fog szembesülni annál, mint amit tervez. Egy régi épületben számtalan rejtett károsodás előfordulhat, amellyel számolni kell.

Építünk

    A műemlék épület felújítása során érdekességekre bukkantunk. Előkerültek régi befalazott ajtók, ablakok, sőt szép mintázatos díszítőfestés is megtalálható. A pályázat részeként az épület új falakat, válaszfalakat, fal- és mennyezetvakolást, víz-, csatornahálózatot, villamos és fűtésrendszert, valamint padlóburkolatokat és mészfestést kapott. Nagy kihívás volt a régi nyílászárók restaurálása, felújítása és gyártása is, amely a legaprólékosabb munkát jelentette a beruházás alatt.

A műemlék szakszerű és hosszútávra szóló felújítása által egy újabb dabasi kúria születhet újjá.

Helytörténeti kiállítótér – makett- és tablókiállítás

    A felújított épületben helytörténeti kiállítótér létesül, ahol az egyesület több éves munkájának az eredménye lesz bemutatva. Makettek és színes tablók által a település története és építészeti sajátosságai elevenednek meg. A 30 kúria-makett egyedülálló kiállítási installációt jelent.

    Ez az installáció a dabasi kúriaépítészet sajátosságait jól reprezentálja, amely nemzeti építészeti értéktárunk egyedülálló szegmense. A kiállítótérben, a kúriaépítészeten kívül az egyházi, kegyeleti, polgári és népi építészeti elemek is láthatóvá válnak. A maketteken, tablókon és tárgyi emlékeken kívül egy ónémet stílusban berendezett, 19. századot idéző polgári enteriőr is gazdagítja a kiállítási anyagot. A szoba nem csupán az FME irodájának ad otthont, hanem a kor belsőépítészeti kultúráját is hivatott reprezentálni.A kiállítási anyagnak szerves részét képezik a dabasi épületek vegyes technikával készült szabadkézi és műszaki felmérési rajzai, amelyek által a korabeli épületszerkezetek is megismerhetőek.

 

 

Pályáztunk és nyertünk.

A székhelyünk felújításával kapcsolatos szórólapunk:

Dinnyés-kúria szórólap