Bolza program

    Fő állomásunk a közel 1000 éves történelemmel bíró Tiszakürt volt, amelyet annak idején még Kinizsi Pál is birtokolt, ahol mintegy 40 értékesnek mondható épületre bukkantunk. A település nem volt ismeretlen az FME számára, hiszen korábban többször is jártunk a településen, de akkor csak futólag. Tulajdonképpen kijelenthetjük, hogy elvégeztük a település épített örökségi leltározását, hiszen egy közel 6 órás gyalogtúrának köszönhetően bejártuk a falut utcáról utcára. A Bolza grófok által alapított Arborétumáról híres településen gazdag polgári és népi emlékekre lettünk figyelmesek, valamint a szép református templomra, amely 1887-ben épült, ahova volt szerencsénk bejutni a felújítási munkáknak köszönhetően. A település főterén nemrégiben állították helyre a világháborús emlékművet is, amely önmagában is csodálatos szobrászati alkotás. Mondhatjuk, hogy Tiszakürt sok más településsel ellentétben még viszonylag jól őrzi egykori képét, arculatát, ami mellé társul a hagyományok őrzése és ápolása is.

Épített és természeti környezet – örökség a Tisza partján

    Tiszakürt épített örökségi szemmel nézve viszonylag jó helyzetben van, hiszen a leltározásunk során nem egy országos jelentőségű építészeti értékre bukkantunk. Találtunk különböző kialakítású és más-más korban épült parasztházakat, valamint különböző formálású polgári épületeket. Sőt. Ritkaságszámba menő módon fennmaradt a település malomépülete, amely annak a kevés ipari emléknek a része, amelyet nem bontottak le Magyarországon. Érdemes megemlíteni a falu utcáinak és házainak elhelyezkedését. Tiszakürt sugaras utcahálózattal rendelkezik, házai pedig sok esetben rendszertelen elhelyezkedést mutatnak. Több kis átjáró út található az utcák között. A település központjában található a községháza, a kocsma, a vegyesbolt és egy közösségi ház, valamint a korábban már említett világháborús emlékmű. A tér jól mutatja a falu központ jellegét. A falu parasztházai tornáccal rendelkező vályogtégla épületek, amelyeknek többségét a mai napig nádtető fedi. Jellegzetessége az itteni házaknak a főhomlokzat vörös téglával való részbeni vagy teljes borítása, amelyre Tiszasason is láthatunk példát. Itt három, szinte egymás mellett álló, a szecesszió korában épült házat érdemes szemügyre venni, amelyek szépen példázzák a környék építészeti világát.

A módosabb épületek falazatai vegyes módon készültek, vagyis két sor vályogot két sor égetett tégla követett, ezzel a fal szilárdságát javították. A faluban tíz olyan korabeli, a legkorábbi faluképet őrző parasztházra bukkantunk, amelyeket a későbbi korok épületei váltottak fel. Szerencsés módon ezek szinte autentikus állapotban maradtak fenn. Ezen kívül egy ilyen jellegű, a település főútján található épület sajnos a megsemmisülés határán áll.

Megtaláltuk a település két nemesek által épített épületét, vagyis a Bolza-kastélyt és egy ismeretlen kúria épületét. A Bolza-kastély mára már átalakított formában látható, amelyben szociális otthon működik. A kastély egykori parkjából hozták létre az eredetileg 17 hektáron elterülő arborétumot, amely a folyamatos bővítéseknek köszönhetően nem kevesebb, mint 60 hektár lett és több száz növényfajtának ad otthont. Maga az arborétum létrehozása és későbbi bővítésének folyamata önmagában izgalmas történettel szolgál.

Tervek

Az FME 17 hallgató bevonásával 2012. július 30-31. és augusztus 1-3. között 24 népi és polgári épület felmérését végezte el. A felméréseket követően rendezett szabadkézi és műszaki rajzok fognak születni, amelyből a tulajdonosoknak és az önkormányzatnak is fogunk adni példányt. Továbbá 10 db 70x100 cm-es tablón ezeket az értékeket be fogjuk mutatni, valamint átadjuk a település vezetőinek a védési javaslatunkat,  megfelelő rendeleti háttérrel, amelyben helyi és országos védettségre fogunk épületeket megjelölni. Az FME továbbá térítésmentesen egy kültéri tablót adományoz Tiszakürt község önkormányzatának, amelyen a helyi épített és természeti értékeket kívánjuk bemutatni, amelyet a főtéren szeretnénk elhelyezni.

Munkában részt vállaló hallgatók:

Antal Anita, Bencze Gréta, Benedek Zsuzsa, Bökönyi Levente, Csepreghy Bea, Eke Judit, Ferencz Dóra, Ferkel Ágnes, Gibizer Dávid, Kecskeméti Norbert, Koleszár Krisztina, Lucza Edit Éva, Mázás Kinga, Nagy Anett, Nyisztor Anita, Pandur Zoltán, Wappler Márton

Bolza program első átadási ünnepsége

    2013. május 11-én 14 órai kezdettel Tiszakürt művelődési házában megtartottuk az első átadási ünnepséget. 24 felmért épület műszaki dokumentációját átadtuk a község polgármesterének Tálas Lászlónak a helyi polgárok és Dabas város alpolgármesterének-Pálinkásné Balázs Tünde jelenlétében.  Mivel a település további építészeti értékeket is rejt, ezért 2014 nyarán folytatjuk az értékek dokumentációját. Továbbá a felmért épületek rekonstrukciós rajzait is át szeretnénk adni a település vezetőinek, illeztve a házak tulajdonosainak. Célunk az egykori Bolza kastély 1:100-as léptékű rekosntrukciós megmakettezése, valamint a kültéri turisztikai tabló felállítása.

Emlékplakettet kaptunk

Tiszakürt Községért Emlékplakett Ezüs fokozatát kapta Kecskeméti Norbert és Antal Anita a település épített örökségéért tett cselekedetekért. Ezúton mondunk köszönetet Szújóné Nagy Margitnak, aki munkánkat folyamatosan segítette és felterjesztett erre a díjra az FME két tagját. Nélküle a Bolza program nem indult volna el. 

A program 2015-ben is folytatódik

Az FME 2015-ben is folytatja azt az értékmentő munkát, amely az építészeti értékek alapos dokumentálását jelenti. Mivel a település további építészeti értékeket is rejt, ezért 2015 nyarán (júlis 13-19.) folytatjuk az értékek dokumentálását. Továbbá a felmért épületek rekonstrukciós rajzait is át szeretnénk adni a település vezetőinek, illeztve a házak tulajdonosainak. Célunk az egykori Bolza kastély 1:100-as léptékű rekosntrukciós megmakettezése, valamint a kültéri turisztikai tabló felállítása is. 

 

Bolza program által érintett épületek

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

A felmérő csapat

1 | 2 | 3 | 4 >>

Bolza program első átadási ünnepsége

1 | 2 | 3 >>