A dabasi kopjafás temető megmentése

2017.04.16 09:34

Értékmentés lépésről lépésre - első beszámoló

    Magyarországon számtalan olyan öregtemető található, amely a feledés homályába vész. Ennek több oka is van, hiszen ne felejtsük a háborúkat és a vészterhes történelmi időket, valamint a korábbi rendszerek múlt értékeihez való destruktív hozzá állását. Gyónon a strand mögött található öregtemető szerencsére a mai napig megtalálható. A temetőről annyit tudunk, hogy az 1880-as kataszteri térképen már temetkezési területként van jelölve, amely evangélikus és református felekezetű.

A 2016-os esztendő a temető történetében meghatározó szereppel bír, hiszen olyan civil, egyházi és önkormányzati együttműködés jött létre, amely példaértékkel bíró összefogásnak tekinthető. Első lépésként Pálinkásné Balázs Tünde alpolgármester asszony szervezett egy találkozót, amelyen érintettek és információval rendelkező helyiek vettek részt. Itt döntés született arról, hogy geodéziai felmérést szükséges készíteni a temetőről, amelyben a sírok is jelölésre kerülnek. A temetőről ezzel egy időben drón felvételek is készültek, illetve sikerült az 1880-as kataszteri térkép részleteket beszerezni a jobb beazonosíthatóság reményében. A harmadik lépés egy helyszíni bejárás volt, ahol nagyságrendileg a temető 1/3-át sikerült bejárnunk. A célunk az volt, hogy a helyiek részvételével minél több sírt tudjunk beazonosítani, hiszen több kopjafán már nem olvasható információ. A negyedik fontos lépés a teljes körű rajzi és fotódokumentálás volt.

 Minta dokumentumok:

  1. Helyszínrajz: Helyszínrajz PDF
  2. Nézetrajz: Bemutató rajz PDF
  3. Kopjafa: Kopjafa PDF

Részlet a helyszínrajzból és bemutató nézetekből

A Fiatal Műemlékvédők Egyesülete 2016 nyarán 10 építészmérnök hallgató bevonásával Antal Anita építészmérnök koordinálásával egyenként felmérte és fotó által is dokumentálta a kopjafákat. Összesen 69 darab kopjafát sikerült dokumentálni. Kijelenthető, hogy nincs két egyforma méretű és faragású kopjafa. A kopjafák szimbólumrendszerével érdemes külön foglalkozni.

    A 2017-es esztendőben további sírazonosítások várhatóak, illetve az Önkormányzat által elkészíttetett faanyagvédelmi szakvéleményben található szakmai iránymutatás szerint elkezdődnek a kopjafák állagmegóvási, konzerválási munálatai.

Kecskeméti Norbert