Az eklektikát végképp eltörölni!

2017.01.07 22:32

    A Fiatal Műemlékvédők Egyesülete (FME) ismételten szeretné felhívni a figyelmet Budapest veszélyeztetett építészeti értékeire. Nagyléptékű rombolás van kilátásban, amire szeretnénk rámutatni. Radikális beavatkozás van készülőben a ferencvárosi (IX.ker) Balázs Béla, illetve a Drégely utcában! Utóbbinál a múlt értékeinek koncepcionális eltörlése a cél. Az utcában az összes eklektikus ház bontásra van jelölve. A kerületben pedig összesen 27 épület van bontásra ítélve. Mondhatjuk, hogy az eklektikát végképp eltörölni.

Részlet az egyik bontásra ítélt ház homlokzatáról

Előzmények és következmények

    Legutóbb egy jó állapotú ferencvárosi (Erkel F. u. 18.) épület vált áldozatává, vélhetően a profitérdekeltségnek, amely a társadalom ellenszenvét is kiváltotta. Az épület lebontásával helyrehozhatatlanul sérült nem csupán egy kerületi utca, hanem Budapest egyedi építészeti arculata is fogyatkozott. Amikor egy épületet lerombolnak, akkor nem csak egy ház tűnik el, hanem annak minden tartalmi eleme, részlete. Gondolhatunk itt a nagy gondossággal megépített bejárati aulákra, terazzo, keramit és cementlap burkolatokra, díszítő tagozatokra és festésekre, valamint asztalos és lakatosipari alkotásokra. Nem beszélve egy adott épület egyedi szerkezeti megoldásaira, mint például boltozatok, árkádok, körfolyosók, lépcsőházak, valamint ácsszerkezetek. Minden egyes épület elvesztésével a magyar kultúra lesz szegényebb.

Kitekintés - településkép, utcakép, tervezés és kivitelezés

    Budapest az eklektika és szecesszió jegyében fogant a 19. és 20. század első felében. A virágzó gazdasági helyzetnek, az akkori politikának, kiváló építészeknek és kivitelezőknek, valamint a Tervtanácsnak köszönhetően jöhetett létre a főváros egyedi arculata. Néhány évtized alatt épülhettek meg a városi bérházak, bérpaloták, villák és közintézmények, amely egy egységes és pótolhatatlan eklektikus városképet eredményezett. Ha a várost járjuk, akkor szembesülhetünk azzal a ténnyel, hogy a magyar főváros kiemelten védendő értékes történelmi maggal rendelkezik, amelyet színvonalas épületek alkotnak. Ha felnézünk egy-egy homlokzatra, vagy bemegyünk egy ház udvarára, akkor nem fogunk két egyforma épületet, díszítést, architektúrát találni. Minden egyes épület egyedi alkotás, amelyet a kreatív tervezői szellem és magas színvonalú kivitelezés és jó minőségű anyagok használatával alkották, amely az iparművészeti ágakkal is társult. Egy történelmi kor lenyomata, amely az akkori virágzó magyar nemzet soha nem látott gazdagsági fejlődését, gazdagságát, sokszínűségét reprezentálja.

Új és a régi - el lehet dönteni, hogy építészetileg melyik épület képvisel értéket

    Meglátásunk és tapasztalatunk, hogy a mai tervezési és kivitelezési színvonal az elődeink nyomába sem ér. Tisztelet a kivételnek. Mély megdöbbenéssel értesülünk azokról a hírekről, amelyek a közös történelmi, építészeti örökségeinket elpusztítja és leváltja egy divathullám silány tömegtermékeire. Ebben nagy felelőssége van a helyi politikának, hiszen a döntéshozatal a választott képviselők kezében van.

Rombolás felsőfokon – eklektikus utcaképek eltörlése

    Az FME az Erkel F. u. 18. lerombolása után elhatározta, hogy tovább kutat a témát illetően. Sajnos a félelmünk bebizonyosodott, hiszen Ferencváros 20/2015 (V.26.) önkormányzati rendeletében olyan mellékletet találtunk, amelyben 27 épület van bontásra kijelölve.

Bontásra jelölt épületek listája és az FME álláspontja: 

 1. Erkel utca 18. – lebontva (korábban helyi védelem alatt állt)
 2. Balázs Béla utca 23. -lebontva (szabályozási terv szerint védendő homlokzat, korábban helyi védelemre volt javasolva.)
 3. Balázs Béla utca 24. - lebontva (földszintes kerületi ház típus volt)
 4. Balázs Béla utca 26/A - szabályozási terv alapján védendő homlokzattal rendelkezik, korábban helyi védelemre jelölt érték volt - értékes és megmentendő épület az FME álláspontja szerint.
 5. Balázs Béla utca 26/B - szabályozási terv alapján védendő homlokzattal rendelkezik, korábban helyi védelemre jelölt érték volt - értékes és megmentendő épület az FME álláspontja szerint.
 6. Balázs Béla utca 28/A- szabályozási terv alapján védendő homlokzattal rendelkezik, korábban helyi védelemre jelölt érték volt - értékes és megmentendő épület az FME álláspontja szerint.
 7. Balázs Béla utca 28/B- szabályozási terv alapján védendő homlokzattal rendelkezik, korábban helyi védelemre jelölt érték volt - értékes és megmentendő épület az FME álláspontja szerint.
 8. Balázs Béla utca 27/B - szabályozási terv alapján védendő homlokzattal rendelkezik, korábban helyi védelemre jelölt érték volt - értékes és megmentendő épület az FME álláspontja szerint.
 9. Gát u. 34. - értékes és megmentendő épület az FME álláspontja szerint.
 10. Márton u. 9.-  értékes és megmentendő épület az FME álláspontja szerint.
 11. Márton u. 37.- szabályozási terv alapján védendő homlokzattal rendelkezik, korábban helyi védelemre jelölt érték volt - értékes és megmentendő épület az FME álláspontja szerint.
 12. Sobieski J. u. 7.- szabályozási terv alapján védendő homlokzattal rendelkezik, korábban helyi védelemre jelölt érték volt - értékes és megmentendő épület az FME álláspontja szerint.
 13. Sobieski J. u. 9.- szabályozási terv alapján védendő homlokzattal rendelkezik, korábban helyi védelemre jelölt érték volt - értékes és megmentendő épület az FME álláspontja szerint.
 14. Drégely u. 5. - értékes és megmentendő épület az FME álláspontja szerint.
 15. Drégely u. 9. -  értékes és megmentendő épület az FME álláspontja szerint.
 16. Drégely u. 10. - értékes és megmentendő épület az FME álláspontja szerint.
 17. Drégely u. 12. - értékes és megmentendő épület az FME álláspontja szerint.
 18. Drégely u. 16. - értékes és megmentendő épület az FME álláspontja szerint.
 19. Drégely u. 18. - értékes és megmentendő épület az FME álláspontja szerint.
 20. Földvári u. 5.- lebontva
 21. Gubacsi út 21. - értéket nem képvisel - FME álláspontja szerint bontható.
 22. Koppány u. 3. - értéket nem képvisel - FME álláspontja szerint bontható.
 23. Tóth K. u. 21. - értéket nem képvisel - FME álláspontja szerint bontható.
 24. Vaskapu u. 34. - értéket nem képvisel - FME álláspontja szerint bontható.
 25. Vaskapu u. 47. - értéket nem képvisel - FME álláspontja szerint bontható.
 26. Vaskapu u. 49. - értéket nem képvisel - FME álláspontja szerint bontható.
 27. Vágóhíd u. 10. - értéket nem képvisel - FME álláspontja szerint bontható.

Lebontott értékek bemutatása

    A Fiatal Műemlékvédők Egyesülete a listában szereplő épületeket felkereste, amelyekről a következő az állásfoglalásunk.  Az Erkel Ferenc utca 18-at a közelmúltban, míg a Balázs Béla utca 23-at és 24-et már sajnos korábban lebontották. Itt már nincs mit tenni. A 23-as számot viselő ház a 19. század utolsó éveiben épült kétemeletes eklektikus 23 lakásos bérház volt, amelyről a 2014-ben készült fotó jól mutatja, hogy menthető állapotú volt. A dolog érdekessége, hogy az épülettel kapcsolatban Ferencváros honlapján a következőre bukkantunk:

Balázs Béla utca 23.

„2013. Május 22-én, szerdán délután került sor a József Attila Terv I. üteméről szóló lakossági fórumra a Molnár Ferenc Általános Iskola (Mester utca 19.) ebédlőjében. A fórum előadói voltak: dr. Bácskai János, polgármester, dr. Gál Csaba, a JAT projektvezetője, Szűcs Balázs,  főépítész, Madár Éva, a felújítási iroda vezetője, Bartal Attila, pályázati tanácsadó, valamint Fuxreiter Róbert rendőrkapitány. Az est moderátora Mezey István önkormányzati képviselő volt. Dr. Bácskai János felvezető beszédében rögtön felhívta rá a figyelmet: annak ellenére, hogy Ferencváros számos díjat és elismerést nyert az elmúlt 3 évtizedben itt folyó példamutató, és soha, sehol nem látott mértékű rehabilitációs program miatt, nincs alapja a csodavárásnak, hisz még mindig 40 lebontásra/felújításra váró ház van a Nagykörút - Üllői út - Haller utca - Mester utca által körbezárt középső-ferencvárosi akcióterületen belül. A kormány által támogatott, Európai Uniós pénzből megvalósuló József Attila Terv első üteme által, közel 3 milliárd forintból most 5 ház felújítására kerülhet sor: Gát utca 3., 5., és 20., Lenhossék utca 7. és 9.; továbbá a Gát utca 25-ben kialakításra kerül több szolgáltató iroda is.  A polgármester elmondta: nem lebecsülendő az 5 ház felújítása, hisz korábban csak a legszerencsésebb évben sikerült elérni ezt a számot, amikor a magántőke is segített ebben. Az önkormányzat önerőből három háznál többet soha nem tudott felújítani. Most viszont a JAT keretében megújuló 5 ház mellett Ferencváros Önkormányzata még 4 házat fog felújítani: Balázs Béla utca 23., 32. a és b, valamint a Thaly Kálmán utca 19., ami év végére teljesen kiürítésre kerül.”

    Mi szerettük volna megnézni a felújítás eredményét, de a Balázs Béla utca 23. helyén egy üres telket találtunk, tehát az épület hűlt helyét. A 32/a-b szám alatt található házakat viszont szépen felújították. Nem értjük, hogy a Balázs Béla utca 23. az ígért felújítás helyett miért lett lerombolva, hiszen a kerületnél védendő értékként volt nyílvántartva. A Balázs Béla és Lehossák utca kereszteződése érintetlen eklektikus utcaképet alkottak. A Balázs Béla utca két saroképületének (23 és 24-es szám) lebontása által helyrehozhatatlanul tönkretettek egy történeti csomópontot, utcaképet. Megjegyezendő, hogy a 24-es szám alatt egy földszintes ház állt, amely a ferencvárosi élhető léptéket szemléltette.

Itt még látható az egységes utcakép

Megmentendő értékek - Balázs Béla utca

    A Balázs Béla utca 25. szám alatti épületet Jungbauer Lajos építette 1873-ban Incze György és Lukács Ignác tervei alapján. Az épületet felújították és ráépítettek még egy emeletet. Ezt a szemléletet várnánk el a kerülettől. A Balázs Béla utca (régen Fő, Ranolder utca) jelentős építészeti értéket képviselő épületei egymás mellett találhatóak  (26 A, 26 B, 27 b, 28 A és a 28 B számú tömbök) egységes utcaképet alkotva. Lent a beépítés előtti állapot látható 1880-as kataszteri térképen.

Az 1918-1946-os kataszteri térképen már jól láthatóak az épületek.

Helyszíni szemle

    2016.06.02-án és 2017.01.07-én FME tagokkal bejártuk a bontásra kijelölt épületeket. Az 1800-as évek végén épült eklektikus házakat  építészetileg és városképi szempontból is értékesnek, tehát védendő értékeknek tekintjük. Műszakilag is menthetőnek tartjuk a szóban forgó ingatlanokat, amelyek számtalan értékes részletekkel rendelkeznek (képeket a fotótárban tekintheti meg). Kvalitásos bérházakról beszélünk, hiszen Ferencváros kiépülésének első épületei, tehát a kerület történetében jelentős szerepet töltenek be. Nem véletlen, hogy a korábban készült kerületi szabályozási terv és a 4. számú melléklet is védendő értékként jelöli az épületeket. 

Balázs Béla utca bontásra jelölt épületei

Tényállás

    Fontos tény, hogy a területre vonatkozó dokumentumokban a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének a Budapest, IX. ker. Középső-Ferencváros Ferenc körút – Üllői út – Haller utca – Mester utca által határolt rehabilitációs terület kerületi szabályozási tervében és építési szabályzatában (20/2002. (X.10.) számú rendelete) a szóban forgó épületek homlokzatai helyi védelemre vannak javasolva. Az épületek sajnos nem kerültek védelem alá. Az ingatlanokat az Önkormányzat értékesítésre írta ki.

A Képviselő-testület 419/2015. (XII.10.) sz. határozata alapján – egyfordulós nyilvános pályázatot hirdetett 2016. április 01-től a következő ingatlanok együttes értékesítésére:

 • Bp. IX. ker. Balázs Béla u. 26/A. (HRSZ: 37382)

 • Bp. IX. ker. Balázs Béla u. 26/B. (HRSZ: 37381)

 • Bp. IX. ker. Balázs Béla u. 28/A. (HRSZ: 37380)

 • Bp. IX. ker. Balázs Béla u. 28/B. (HRSZ: 37379)

Azt nem sikerült kideríteni, hogy az épületeket megvásrolták-e. Az Önkormányzat 20/2002. (X. 10.). sz. módosított rendeletének szabályozási tervében az épületek telekhatárvonalai már törlésre kerültek, tehát telekegyesítésről beszélhetünk. 

    Ez véleményünk szerint komoly aggodalomra ad okot, hiszen a 19. század második felében épült eklektikus épületek veszélyben vannak. Vélhetően a bontási előkészületek már zajlanak. 

Drégely utca 
 
    Az utcában 6 db eklektikus bérház van bontásra jelölve, amely érthetetlen, hiszen az épületek jó állapotúak. Gyakorlatilag ezzel a koncepcióval az eklektika kerül kiírtásra az utcábaól, tehát Ferencváros ennek a részén eltűnik a múlt építészeti hagyatéka. 2-3 emeletes épületekről van szó, ahol a rendelkezésre álló beépítési magasság meghatározó. Indokolatlannak tartjuk az itt álló házak lebontását, hiszen a helyükre vélhetően nem épülne kisebb alapterületű tömb. Ezért a meglévő lakások összenyításával, korszerűsítésével élhetőbb otthonok kialakítását tartjuk célravezetőnek.
A fotón látható régi házak kivétel nélkül bontásra vannak jelölve

Drégely utca 5. 9. 10. 12. 16. 18.

Sobieski és Márton utca

A Sobieski utca 7 és 9. szám alatti 3 emeletes eklektikus tömbök is bontásra vannak ítélve. Homlokzatuk puritán és egyedi ablakosztással rendelkeznek. A két épület egymás tükörképei. Az épületek egymás mellett állnak az 1-3-5. szám alatti épületek mellett, tehát egy eklektikus utcaszakaszról beszélhetünk. Az épületek megtartandó értékek.

    A Márton utca 37. szám alatt egy egyemeletes eklektikus épületet, míg a 9. szám alatt földszintes ház látható. Utóbbi sajátos formálása és emberbarát léptéke, valamint egyedi építészeti formálása indokolja a megtartást.

Márton utca 37.

Márton utca 9.

    Nagy valószínűséggel a Gát utca 34. szám alatti födszintes saroképület sem menekül meg a bontócsákányok elöl.

Állásfoglalásunk 

    Álláspontunk szerint az épületeket helyi vagy fővárosi védelem alá kell helyezni ( a 27 épületből 16 házat tartunk védendő értéknek), hiszen része a jellegzetes és sajátos budapesti eklektikus városképnek, amely kiemelten védendő nemzeti kincshalmaznak tekintendő. A minimálisan elvárható védelmi szint a homlokzatok védelme. Elfogadhatónak tartanánk azt is, hogy csak az utcafronti traktusokat tartsák meg (épületek legértékesebb része). Egyébként is a kerületi szabályozásban le van írva, hogy az utcafronti részen lakás nem alakítható ki. Úgy gondoljuk, hogy a régi utcafronti tömbökben üzlethelyiségek gond nélkül kiakíthatóak, míg a hátsó részeken modern lakások építhetőek. Ezt tartanánk megfelelő rehabilitációnak, hiszen így megmaradna a történelmi utcakép, és az épületek fő része is.

    Nem lehet ezeket a helyszíneket üres teleknek tekinteni. Múltja, sajnálatos jelene, de dicsőséges jövőképe lehetne. Az épületeket fel kell újítani és korszerűsíteni is lehet, ahogyan a kerületben is láttunk erre szép példákat. Úgy gondoljuk, hogy az ilyen léptékű épületek egy szakszerű felújítást követően élhetőbb városi környezetet eredményezhetnek. A kevesebb lakásszámok és az intim udvarok barátságos és sajátos környezetet alkotnak, amit érdemes szem előtt tartani. Az épületek építészeti színvonala felújítást követően a felső kategóriába kerülhetnének. Igény szerint, több lakás egybenyitásával lehetőség adódna, tágas, korszerű, élhető környezetet teremteni. Tisztában vagyunk azzal, hogy ez jelentős műszaki kihívást és anyagi ráfordítást igényelne, de úgy gondoljuk, hogy a kerület érdeke az, hogy ezek a házak fel legyenek újítva nem pedig lebontva. Aggodalomra ad okot, hogy Budapesten sorra jönnek a hírek a bontásokról. Nem tartjuk egészségesnek, hogy a főváros városképi arculatát a kerületek ilyen esetekben roncsolhatják, tönkretehetik. Úgy gondoljuk, hogy olyan egységes Budapest Törvényre lenne szükség, amely kimondja a meglévő értékek és azok minden részletének megőrzését, amelyet kerületek nem írhatnának felül. Budapest történelmi magját Műemléki Jelentőségű Területté (MJT) kell nyílvánítani! Erről szóló szakmai javaslatunkat már 2011-ben átadtuk a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnak (KÖH). Így kiküszöbölhető lenne, hogy esztelen bontások valósuljanak meg. Véleményünk szerint épületenként meg kell határozni, hogy milyen léptékű beavatkozás engedhető meg, olyan vezérvonal mentén, amely az örökséget kiemelten szem előtt tartja.  A megfelelő jogi védőháló a befektetőket is másféle gondolkozásmódba terelné, amely lehetőséget adna arra, hogy nem a bontások, hanem a felújítások kerülnének előtérbe, amely fontos szerepet játszana az eklektikus budapesti városkép megőrzésében.

Végszó

    A Fiatal Műemlékvédők Egyesülete (FME) tervezi, hogy az épületeket Budapest Főváros Levéltárában is kutatni fogja, hiszen az ingatlanoknak van iratanyaguk. 2017.01.09-én levelet küldtünk a Miniszterelnökségnek és Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztályának a ferencvárosi rombolási tervezettel kapcsolatban. Az FME mindkét címzettől kérte az ügy kivizsgálását és olyan lépések megtételét, amelyek a szóban forgó épületek fennmaradását teszik lehetővé.

    Bízunk benne, hogy az épületek nem kerülnek lebontásra és egy felújítást célzó koncepció születik az épületekre vonatkozóan.

Kecskeméti Norbert

FME

Balázs Béla utca bontásra ítélt épületei

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Szavazás

Mi a vélemény a cikkben szereplő épületekről?

Összes szavazat: 818