Rombolják a Radetzky laktanyát!

2016.05.23 10:34

    Az FME elítéli és elutasítja az építészetileg, illetve településképi szempontból, valamint hadtörténetileg értékes és nagy történelmi múlttal rendelkező Radetzky laktanya (Budapest, Bem tér 3.) lerombolását.

Archív fotó és kataszteri térkép részlet

    A napvilágot látott tervek alapján világosan látható, hogy az épületből egy - két kulisszafal maradna meg. Jelen esetben jól látható, hogy az építész nem műemlékként, hanem kulisszaként tekintett az épületegyüttesre. Ez felfoghatatlan és elfogadhatatlan. Műemlékek esetében az ilyen szabadelvű tervezői irányt kifejezettel károsnak tartjuk. Nem értjük, hogy ilyen jellegű koncepció hogyan kerülhetett a tervezői asztalra. Egy műemlék nem csupán homlokzatokból áll, hanem olyan egységet képeznek, amelyek részleteikben hordozzák értékességüket. Nem ellenezzük az új funkció létrehozását, viszont azt már igen, ha mindez az épület lebontásával jár.

    Szakmailag elfogathatatlannak tartjuk, hogy a Radetzky laktanyán olyan profitorientált beavatkozás menjen végbe, amely az épületet elpusztítja és helyrehozhatatlanul roncsolja a Duna parti panorámát, veszélyeztetve a világörökségi címet. A tervezett épület a Bem tér és a rakpart építészeti arculatát is terheli, zsúfolja. Hiányoljuk a műemlék és az építész szakma felelősségteljes kiállását az épület megmentése érdekében. Tisztelet a kivételnek. Itt az idő, hogy közbeszéd témájává váljon a múlt értékeit megbecsülő építészképzés szükségessége, valamint az alázattal rendelkező tervezői szemlélet hiánya, amely kiemelt jelentőséggel bír a településképek tekintetében. Ha erre a projektre jogerős engedély van, akkor a szakmájukban alkalmatlannak tekintjük azokat, akik ehhez hozzá járultak. A Tervtanács támogató véleményét elfogadhatatlannak és komolytalannak tartjuk. Véleményünk szerint a tervtanácsi tagok az általuk betöltött pozícióra alkalmatlanok. 

    Egységes Budapest stratgégia mielőbbi megalkotását tartjuk szükségesnek, hogy a város értékes épületeit ne lehessen lebontani. Megállapítható, hogy a legtöbb esetben a mai tervezői és kivitelezői színvonal jóval alámúlja elődeink teljesítményét. Olyan épületek bontását tartjuk célravezetőnek, amelyek már korábban csúfos sebet ejtettek Budapest történelmi magjában. Legtöbb esetben a szocializmusban és az azt követő időkben épült épületekre gondolunk.

    Az illetékesektől elvárjuk, hogy azonnal állítsák le a Radetzky laktanya lebontását és kérjük a műemléki szempontok figyelembe vételét!

    FME