Sikeres örökségvédelem Dabason

2020.06.19 15:12

    Jelen összefoglaló célja a dabasi épített örökség megújulásának bemutatása. Természetesen ez a rövid beszámoló csak ízelítő a városi értékekről.  Nem szaporítom a szót tovább, inkább barangoljunk az alföldi kisváros értékei között.

Halász Olivér-kúria tusrajza - Antal Anita

    Az elmúlt években Dabason a Halász programnak köszönhetően jelentős változást figyelhetünk meg az örökségvédelem területén. Az FME immáron több mint 10 éve az Önkormányzattal együtt dolgozik a helyi értékek megmentéséért, legyen az műemlék vagy helyi védett épület. Együttműködünk magántulajdonosokkal is, sőt szakmai anyagok előkészítésében a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar építészmérnök hallgatóit is bevontuk. A hallgatók szakmai táborok által részt vettek épületek (kúriák, polgári házak, parasztházak), sírok felmérésében, rajzi (szabadkázi és műszaki), illetve fotó feldolgozásában. Megismerkedhettek anyaghasználattal, épületszerkezetekkel, stílusokkal, valamint a település értékeivel. Mintegy 50 építészmérnök hallgató munkája köthető a településhez. Fontos és értékes munka, hiszen az elkészült dokumentumok az épületek szakmai előkészítésének tekinthetők.

Reszely Imre ház makettjének átadása Kőszegi Zoltánnak - Dabas Város polgármesterének.

Az épület jelképe az Önkormányzat és FME együttműködésének. Ez volt az első védési javaslatunk, de sajnos az épületet a tulajdonosa lebontotta. Ez volt az oka annak, hogy a város vezetése együttműködést kötött az Egyesülettel az értékek megmentése érdekében. A lebontott házat az FME jelképesen makett formájában újraépítette és az Önkormányzattal közös erővel felújított  Gombay-Dinnyés-kúria átadásán átadta a polgármesternek.

Jogi védelem alapjai - helyi védelem

    Dabas abban a szerencsés helyzetben van, hogy vannak fennmaradt történelmi épületei.  Az épületek nagy része műemléki vagy helyi védelem alatt áll. Az FME javaslatára jelenleg több mint 100 helyi védett érték van a városban. Új védési forma a területi védelem. Az egykori kúria negyed megkapta a Kulturális negyed címet, valamint a „gyóni” városközpontban egy jelentős terület a Luther negyed címet kapta. Mindkét történelmi területre és egyedileg védett épületekre a Településképvédelmi Rendelet (TKR) előírásai vonatkoznak. 

Ez nagyon fontos, hiszen ez a jogi alapja annak, hogy az épületek és környezetük megőrizhetők legyenek. A védelem önmagában nem elég, hiszen megfelelő tulajdonosi akarat, szemlélet, anyagi forrás, valamint a kivitelezésre alkalmas vállalkozók is szükségesek ahhoz, hogy egy felújítási folyamat sikeresen megvalósítható legyen.

Felújítások finanszírozása – pályázati utakon

     Az Önkormányzat a tulajdonában álló épületeket sorra felújítja, funkcióval tölti meg. Az épületek felújítására az Önkormányzat a legutóbbi időkben a Nemzeti Kulturális Alaphoz (NKA) és a Teleki László Alapítványhoz (elődje Lechner Tudásközpont Kft) nyújtott be pályázatokat. Pályázatok esetében a nyertes források esetében Dabas Város Önkormányzatának jelentős mértékű önerőt szükséges biztosítania a projektek megvalósíthatósága érdekében.

Pályázatot nyújtott be a Kossuth Lajos út 42. „gyóni gyöngyszem” szám alatti népi épület (fenti fotó) szakmai előkészítésére, amelyre forrást is nyert. Az épület szakmai előkészítése az idén megvalósul. Fontos kiemelnem, hogy az épületet az Önkormányzat azzal a céllal vásárolta meg, hogy rekonstruálja, helyre állítsa a fent látható archív fotó szerinti állapotba. Ezzel nem csupán egy értékes épület menekül meg, hanem jelentősen javítható a gyóni városközpont településképi arculata. Pályázaton forrást nyert az egykori Evangélikus iskola (Luther utca 27.) homlokzat rekonstrukciója is. Az épület teljes felújítása fog az idei esztendőben megvalósulni. Az épületben két csoportos bölcsőde és egy nyomdatörténeti kiállítótér kialakítása fog megtörténi.  A Luther utca 8. szám alatti helyi védelem alatt álló egykori Községháza homlokzat rekonstrukciós rajzai is az idén készülnek el.

Egykori evangélikus iskola archív képen, jelen állapotában, lent homlokzat rekonstrukció.

Jelenleg a Halász Bálint, Halász Ede és Halász Jenő-kúria esetében várható pályázati döntés. Első épületnél homlokzat felújításra, utóbbi kettőnél komplett helyreállításra és korszerűsítésre nyújtott be pályázatot az Önkormányzat.

Az 1990-es évek környékén megmentett Halász Bálint-kúria - felújítása ma ismét időszerű.

Megvalósult felújítások

A korábbi években megvalósult a Halász Olivér (Halázs Boldizsár Városi könyvtár)  és Nemes-kúria (Közösségi színtér, Orvosi és gyermekorvosi rendelő), valamint a Tusák-Bragyova ház (Térségi Holokauszt Pont)  felújítása.

Egy épület helyreállítása mindig látványos változást eredményez. Fent a felsődabasi Nemes-kúria (Bercsényi utca 1.) látható.

Vegyük sorra az elmúlt évek megvalósult megújítási folyamatait. Szép eredmény a Népi Építészeti Program keretein belül megújított Múltidéző Lakópont, amely az utolsó nádfedeles parasztházak egyike a településen. A korhűen helyreállított és korszerűsített épület „fecskeházként” funkcionál. Ez azt jelenti, hogy olyan fiatal párok, családot alapítani szándékozók kerülnek itt ideiglenes elhelyezésre,addig míg saját otthonuk fel nem épül, vagy végleges lakhatásuk meg nem oldódik. Az épület környezete is rendezve lett, így méltó településképi megjelenést eredményez a Kossuth Lajos úton (66. szám).

Felújítás előtti és utáni állapot.

A Népi Építészeti Programnak köszönhetően elindítottuk a Bennárik ház (Szent János út 237.) felújítását is (szintén fecskeház), amely népi építészeti értékünk. Az épület felújítása befejeződött, hamarosan várható a környezetének rendezése is. A Sári településrész utolsó tornác nélküli háztípusainak egyike. Felújítás során 1878-as évszámot találtunk az egyik ajtótokon, amely az építés évét jelentheti. Megőrzése kiemelt fontosságú volt a népi kultúra védelme érekében. Az épület lakófunkcióval rendelkezik, teljes korszerűsítésen esett át az eredeti részletek megőrzése mellett. Mindkét épület jól bizonyítja, hogy régi 100 évesnél régebbi épületek is alkalmasak arra, hogy lakóházként működjenek. Igazolja, hogy nem mindig a bontásban kell gondolkodniuk a tulajdonosnak.

A Bennárik ház felújítása előtt sikeresen megavalósult a Róth Szalay Halász-kúria (Lakos dr utca 27.) homlokzat felújítása (vakolás és festés), valamint a Zeneiskola (Bajcsy Zsilinszky út 17.) tető felújítása (új cserépfedés) is.

Fent  a Róth Szalay Halász-kúria, míg lent a Zeneiskola látható.

Sikeresen fel lett újítva az Ősi Halász-kúria (Táncsics Mihály utca 1.) tetőszerkezete is, amely már sürgősen megoldandó feladat volt az épület állagvédelme érdekében. Új kerámia cserépfedés, eresz és homlokdeszkázat, bádogozás és csatorna is készült. Az egykori nagyterem felett rekonstruálva lett a timpanon, valamint az épület udvari macskalépcsős oromfala is. A csatornákhoz kovácsolt csatornavasak készültek. Az épület még megfelelő funkcióra vár.

Nem mehetünk el szó nélkül a Gombay-Dinnyés-kúria (Bajcsy Zsilinszky út 14.) környezetrendezése mellett sem (közlekedő járdák, fák, növények telepítése), hiszen jelentős mértékben meghatározza a Kulturális negyed megújulási folyamatát. Az épületben az egykori patronos díszítőfestések festőrestaurátorok által lettek restaurálva, hiszen néhány évvel ezelőtt a teljes épület helyre lett állítva. Az épület látogatható. Érdemes megtekinteni az enteriőr szobákat, valamint a dabasi kúria maketteket is.

Szakmai támogatással megújuló magántulajdonú és egyházi értékek

Szép eredmények vannak a magántulajdonú épületek esetében is. Felsődabason a Fő út 87. szám alatt az 1910 körül épült Zöld ház (eklektikus polgári ház) eredeti homlokzati díszeinek helyreállítását az Önkormányzat az Értékvédelmi Alap (ÉVA) által támogatta. A tulajdonos (az építtető leszármazottja) az épület egyéb részleteit is helyreállította. Kiemelendő a kovácsoltvas kerítés és történeti nyílászárók korszerűsítése és felújítása. Itt kihangsúlyozandó, hogy a régi ablakszárnyak megkapták a hőszigetelő üvegezést, amely példaértékűnek tekintendő.

Nagy áldozathozatal mellett az összedőléstől sikerült megmenteni az 1820 körül épült klasszicista stílusú Halász Kázmér-kúriát (Szent István út 88.), ahol nem csupán homlokzati, hanem térelosztási rekonstrukció is megvalósult. Az épület nagytermének egyedi és páratlan mennyezeti díszítőfestése restaurátorok keze által lett helyreállítva. Megemlítendők még a régi nyíltkéményes konyha, dongaboltozatos pince, eredeti cserépkályhák megmentése is. A város egyik legértékesebb és legautentikusabb állapotban helyreállított kúriája.

Az épület felújítás előtt már életveszélyes állapotban volt.

Fent a régi szabadkéményes konyha dúcolása látható. Az épület nagy részét újjá kellett építeni.

Lent az épület nagytermének restaurált patronos mennyezeti díszítőfestése látható.

Nem messze található a Szent István és Wesselényi utca sarkán álló 1880 körül épült Halász Béniné polgári háza. Dabas legnagyobb polgári jellegű épülete. Az épület történeti nyílászárói újra lettek készítve az eredeti fafaragások, vasalatok mintája alapján. Homlokzatának hiányzó vakolat díszítései is helyre lettek állítva, valamint új cserépfedést kapott a ház. Udvari részen a tornác (lábazat, oszlopok, vakolat díszek, pálcás korlát) és nyílászáró rekonstrukció is megvalósult. Látványos az utcafronton készült téglapilléres vaspálcás kerítés is.

Fent - az épület felújítása előtti állapotában. Lent - rekonstruált oszlop fejezet és utcai homlokzat látható.

Lent az újrakészített gerébtokos ablakok külső részletei láthatóak.

Megmentésre került a Dallos udvarként ismert Thury-kúria is. Udvari homlokzata eredeti állapotnak megfelelően lett helyreállítva. A felújítás folyamata előtt az épületben a Magyar Képzőművészeti Egyetem hallgatói értékes díszítőfestéseket tártak fel és dokumentáltak. A felújítás során talált „HI” monogramos tégláknak köszönhetően sikerült beazonosítani, hogy az épületet Halász Imre építette.

Az épület felújítás előtt.

A gyóni városrészben álló késő barokk stílusú Zlinszky kúria nedvesség elleni szigetelése is elkészült. A leszármazott családtagok igyekeznek a lehetőségeikhez mérten pályázati utón az épületre forrást találni, hogy a kúria megmenthető legyen. Előkészítés alatt áll a magántulajdonban álló Radimetzky kúria felújítása is, amely nemrégiben cserélt gazdát. Az épület teljes felújítása időszerű.  Tervdokumentáció készítése van folyamatban.

Református templom (gyóni-Kossuth Lajos út) tető felújítása és homlokzat rekonstrukciója jelenleg is zajlik. A templom felújítása állami, egyházi és önkormányzati támogatásból valósul meg.

Végszó

    Dabas abban a szerencsés helyzetben van, hogy az Önkormányzat és egyre több magánszemély is felismerte az a tényt, hogy a település építészeti értékei megbecsülendők. Nyugodt szívvel kijelethetjük, hogy a dabasiak büszkék épített örökségükre és sok áldozatot hoznak azért, hogy az értékeik fennmaradhassanak. Az épületek önmagukban is megérnek egy-egy cikket, hiszen a felújítások számtalan érdekességet rejtenek, ezért egy átfogó kiadvánnyal fogunk készülni a jövőben, amit elérhetővé fogunk tenni.

A fenti rövid összefoglaló alapján megállapíthatjuk, hogy sikeres az örökségvédelem Dabason.

Kecskeméti Norbert

FME Elnöke