Halász program

    A Halász program az FME legnagyobb és legjelentősebb munkáját jelenti, amely három részből tevődik össze, mégpedig helyi értékvédelemből (örökségvédelmi stratégia), tabló és makett készítésből. Az örökségvédelmi stratégia építészeti értékleltárból, épületfelmérésekből, helyi védésekből és épületkezelésekből áll, amelyekhez rekonstrukciós ütemterv és pénzügyi forrásterv is csatolódik. Programunk nevét a dabasi nemes Halász családról neveztük el, hiszen jelentősen befolyásolták a város történelmét, építészeti karakterét.

Halász család egy tagja és a Halász Móricz-kúria

Előzmények és együttműködés

    Egy eklektikus polgári ház védési javaslata jelentette az első dabasi munkánkat, amely Dabas város egykori alsódabasi részén a Lakos Dr. utcában volt megtalálható az Úri Kaszinó és a Bereczki kúria közvetlen szomszédságában. 2010-ben felmértük és fotózás által is dokumentáltuk a szóban forgó 1890 körül épült polgári házat, amelyet a legnagyobb sajnálatunkra 2011 telén egyik napról a másikra lebontottak.

A lebontott Reszely Imre ház

Ez jelentette számunkra azt a pontot, amikor úgy éreztük, hogy lépnünk kell, hiszen a város értékei veszélyben vannak. Azonnal írásban jeleztünk Kőszegi Zoltánnak Dabas város polgármesterének a szomorú hírt és számon kértük, hogyan fordulhatott elő, hogy egy értékes építészeti elemre kiadták a bontási engedélyt, annak ellenére, hogy védési javaslatot tettünk rá egy 11 oldalas szakmai dokumentum formájában. Levelünk után egy polgármesteri találkozóra került sor, amelyen a ház lebontásának indokai lettek megtárgyalva, amely során kiderült, hogy az épület vesztét a bürokrácia és a helyi építészeti értékek védelméről szóló rendelet hiánya jelentette. A város vezetőivel a Fiatal Műemlékvédők Egyesülete 2010. április 13-án írásban megállapodott abban, hogy elkészíti a város építészeti értékleltárát, mégpedig azért, hogy az ilyen és ehhez hasonló rombolások ne következhessenek be.  

Értékekek bemutatása a képviselők számára

Építészeti értékleltár

Dabas egy 17000 lélekszámú Pest megyei kisváros, amely összesen 110 utcával rendelkezik. Az értékleltár készítése során minden utcát házról házra be kellett járni, hogy képet kapjunk arról, hogy milyen mennyiségű építészeti érték (épületek, sírok stb.) lelhető fel a város területén. Az értékleltár 6 ütemben elkészült (2010-2012), amely összesen 100 további értékes építészeti elemet jelölt meg a már meglévő műemlékállományon kívül.

Védési javaslat és helyi építészeti értékvédelem

Első lépésként orvosoltuk a rendeleti háttér hiányosságát, tehát leadtuk „Az épített és természeti környezet helyi védelme” rendelet tervezetét, amelyet Dabas város önkormányzata némi módosítással 2010. július 29-én el is fogadott. Ezzel megszületett a jogi háttér, amely a helyi védések folyamatának elindítását tette lehetővé. A leltárt követően a megjelölt 100 védendő értéket egy 88 oldalas dokumentumban foglaltuk össze, amelynek a Reszely Imre védési javaslat nevet adtuk, amely a lobontott polgári ház nevét viseli. A védési javaslatot 2011. április 15-én adtuk át Dabas város Polgármesteri Hivatalának. Mántelek, Sári, Felsődabas, Alsódabas, Gyón és Dabasi-Szőlő településrészeken lettek védelemre javasolva építészeti értékek. Ezek között találunk kúriákat, polgári házakat, parasztházakat, templomokat és kegyeleti emlékeket is. Legutóbb pedig kiegészítettük a javaslatot új építésű épületekkel és szobrokkal is. A KÖH Védési Osztálya írásos véleményben támogatja az FME dabasi helyi védelemre javasolt értékeinek védését.

Első védések-testületi ülés

Dokumentálások-épületfelmérések

Fontosnak tartottuk, hogy az FME által megjelölt értékek részletes dokumentációja is elkészüljön, ezért a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar építészmérnök hallgatóit is bevontuk az épületek felmérésébe. Az épületekről szabadkézi (ceruza, tus) és műszaki rajzok (tervező programmal) születnek, amely tartalmazza az alaprajzot és homlokzatrajzokat is, amelyekhez szükség esetén részletrajzok is készülnek. Egy épületet 3 fő mért, hiszen 2 fő mér, a harmadik pedig írja a méreteket. A rajzok M=1:100-as léptékben készülnek el, amelyekhez részletes fotó dokumentáció is tartozik. A rajzokból és fotókból, valamint szakmai leírásból egy épületkezelési útmutató, dokumentáció fog készülni minden egyes értékhez, hiszen ez teszi lehetővé a megfelelő szakmai kezelést. Ebből a Polgármesteri Hivatal Építéshatósága és az érintett tulajdonosok is fognak egy példányt kapni.

Helyi védések

Első körben önkormányzati és egyházi tulajdonú értékek lettek helyi védelem alá helyezve, 2012. március 30-án, amely összesen 13 értéket jelent. Közte találunk négy templomot, három polgári házat, két parasztházat, egy iskolát, két temetőt és egy kriptát.   A további maradék értéket egy ütemben szeretnénk helyi védelem alá helyezni. A helyi védések lezárása után az összes épület és érték adatai, rajzai egy dokumentumban fognak helyet kapni, amelyben a város örökségvédelmi stratégiája is kidolgozásra kerül, amelyben rekonstrukciós ütemezés és pénzügyi háttér kalkulációja is bele fog kerülni.

Helyi értékvédelemről szóló saját kiadvány: Helyi építészeti értékvédelem.pdf (6 MB)

Rekonstrukciós ütemterv - alsódabasi Úri negyed és kúriák

Dabas szerencsésnek mondható az építészeti örökségét tekintve, hiszen a történelem viharait a város egyedülálló értékei, tehát a kúriák döntő többsége átvészelte. Nincs arra példa a Kárpát-medencében, hogy egy településen ilyen sok kúria legyen fellelhető. Mindezt még az is fokozza, hogy 4 kúria kivételével, összesen 26 épület klasszicista stílusban épült fel 1820 és 1850 között. További érdekesség, hogy a város központi részén, amely az Alsódabas nevet viseli, a kúriák telkei egymást érve épültek fel, egymás szomszédjaiként, amely egykori Úri negyedként fogható fel. Itt összesen 15 kúria található, amely mellett egy műemlék református templom, három oktatási intézmény, amelyek közül kiemelkedő a XVIII. században épült református iskola is található. A stratégia ezt a területet elsők között és kiemelten fogja kezelni. Szeretnénk, hogy fokozatosan az itt lévő értékek visszanyerjék eredeti arculatukat, kinézetüket. Fontos egy egységes kúria rehabilitációs program létrehozására, amelynek a Halász Antal Projekt (HAP) nevet adtuk. Megjelöltük a rehabilitálandó kúriákat és ezt kiemelt fontosságú jövőbeli célként jelöltük meg, hiszen Dabasnak más turisztikai vonzereje nincsen. A kúriák adatainak a feldolgozása folyamatosan zajlik, amely jelenti a felmérésüket, archív képek összegyűjtését, birtoklapjaiknak kutatását és rekonstrukciós rajzaiknak elkészítését. Amennyiben ez elkészül, akkor csatoljuk hozzá az idő és pénzügyi ütemezést, amelyet az önkormányzattal és érintett tulajdonosokkal közösen kell megalkotni.

Halász Kázmér-kúria makettja

Tabló és makett készítés

A városvezetéssel megállapodtunk egy átfogó kiállítási anyag készítésében is, amely tablók és makettek formájában fog megjelenni. Ezeken a 70x100 cm-es színes tablókon nemcsak a város hírnevét jelentő klasszicista kúriákat, hanem a polgári, népi egyházi és kegyeleti emlékeket is bemutatjuk. Természetesen történelmi és kulturális, valamint építészettörténeti tablók is készülnek majd, hogy a látogató számára az adott kor teljes képe kirajzolódhasson. A tablókészítéshez a helytörténészekkel, szakemberekkel (Czagányi László, Klaniczay Péter, Tapodi Katalin) való kapcsolatfelvételre, valamint a város fotógyűjteményére és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH) anyagaira is szükségünk volt. Nem csupán hivatali és önkormányzati fotókra és anyagokra támaszkodtunk, hanem magánszemélyeket is felkerestünk, akik sok érdekes és fontos dokumentummal segítenek és segítettek bennünket. Kültéri tablókat is készítünk, amelyeken számozással és fotóval megjelöljük a megtekintésre érdemes értékeket.

Tablók:

  1. Településtörténet: Sári, Felsődabas, Alsódabas, Gyón
  2. Nemesség története: általánosan és helyi nemesek
  3. Életmód: korabeli megélhetés, munka
  4. Klasszicizmus: stílusismertető
  5. Épületszerkezettan: korabeli szerkezetek bemutatása
  6. Kúriaépítészet
  7. Polgári ház építészet
  8. Népi építészet
  9. Templomépítészet
  10. Kegyeleti emlékek

A városban található 30 kisnemesi kúriát M 1:100-as léptékben megmakettezzük, amely rendkívül értékessé és érdekessé teszi majd a kiállítási anyagot. Ezek anyaga többféle karton és modellezési fa. Egy épület elkészítése számos munkaórát emészt fel, hiszen a tervrajzi anyag sem teljes, az épületek átfogó rajzait is el kell készíteni a makettek megépítéséhez. Ezek kifordított homlokzatokból és az épület földszinti alaprajzából, valamint kiegészítő részlettervekből állnak. Ezek is M 1:100 léptékben készülnek, de pontosságukban eltérés lehet az eredeti épülethez képest, ezért Makettezési tervnek nevezzük.

A makettek az épület arányait, megjelenését és szerkezeti kialakítását viszont látványosan szemléltetik a laikus szemek számára is. Lehetővé teszik, hogy átfogó képet kapjon a látogató a dabasi kúriaépítészetről. A maketteket Tillinger Ádám építészhallgató készíti. A makettek víztiszta plexidobozban kerülnek kiállításra.

Kiűllítás a Halász Móricz-kúriában

2011. szeptember 13-án Dabas új belvárosi köntösének és a Kapisztrán-Hunyadi emléktorony felavató ünnepsége alkalmából Orbán Viktor Miniszterelnök az FME elkészült 15 makettjét a Táncsics Mihály Gimnázium külön termében tekinthette meg. 2012. január 18-án a Halász Móricz-kúriában a Magyar Kultúra Hete alkalmából is megtekinthették a maketteket, ahol előadás segítségével a helyi lakosok rálátást kaphattak a dabasi kúriák világára és a makett készítésre. Később ezt a kiállítási anyagot helyi általános iskolások is megtekintették.  A kiállításra Helyi értékvédelem címén kiadványt is készítettünk, amely átfogóan bemutatja a várossal történő együttműködést.

Orbán Viktor megtekinti az FME makettjeit

A makettekből álló kiállítás Dabas város és Újpalota közötti együttműködésének köszönhetően a Kisváros a nagyvárosban nevű program keretében az FME makettjei ki lettek állítva a Boldog Salkaházi Sára katolikus templomban, ahol mintegy 3-400 ember tekinthette meg a kiállítás anyagát. 

Helytörténeti Múzeum létrehozása

Az FME célja, hogy Dabason egy olyan Helytörténeti Múzeum jöhessen létre, ahol végleges helyet kapnak a kúria makettek, amelyek összesen 30 db-ot jelentenek, valamint ide kerülnének a várost bemutató 70x100 cm-es színes tablók, amelyből mintegy 50 db fog elkészülni. Itt bemutatnánk a korabeli épületszerkezeteket is, amelyeket szintén makett formájában mutatnánk be 1:1-es léptékben.  Itt gondolhatunk falazásra, födém és ácsszerkezetre, de nyílászárókra is. Szeretnénk, ha ugyanit egy Levéltár is létrejönne, valamint egy olyan központ, amely átfogóan kezeli a város épített örökségét. A fent említett célok megvalósításának érdekében a város vezetőivel az egyeztetés folyamatos.

Videó összeállítás a makettek bemutatásáról: www.dabas.info.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1634:magyar-kultura-hete-a-19-szazadi-dabas&catid=109:videogaleria-varosi-anyagok&Itemid=244

 

Makettek

Orbán Viktor megtekinti az FME makettjeit

1 | 2 | 3 | 4 >>

Magyar Kultúra Hete - 19. századi Dabas kiállítás

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Újpalotai kiállítás: Kisváros a nagyvárosban

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Halász program keretein belül megújuló építészeti értékek

Halász Olivér-kúria

Nemes-kúria

Gombay-Dinnyés-kúria

Tusák-Bragyova ház

Zöld ház

 

Jellegzetes helyi építészeti motívumok